Hemen Arayın WhatsApp
Demirtaş Akü | İş Güvenliği ve Politikamız

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

“Demirtaş Aküü, tüm çalışanlarının sağlığını korumayı ve güvenliğini sağlamayı öncelikli amaç olarak görmektedir. Benimsediği iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile dünyada örnek bir işletme olmayı hedeflemektedir. * Ulusal ve uluslararası tüm İş Sağlığı Ve Güvenliği mevzuatlarına uymayı, * İş kazası ve meslek hastalığı risklerini minimize ederek hem çalışanlar hem de çevre için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmayı, * Her zaman en doğru ve akılcı yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği yönetimini ve performansını sürekli iyileştirmeyi, taahhüt etmektedir. Demirtaş Akü, bu doğrultuda hedeflerini belirlerken en büyük desteği değerli çalışanlarından almaktadır.